Logo

Literatura poznání

Seydel Josie

Josie začala s meditováním, když jí bylo deset let. Pamatuje si, jak seděla v autě se svou rodinou a odříkávala mantry. Vzhledem k této zkušenosti není překvapivé, že se rozhodla stát se psycholožkou a dál se zabývat poznáním. Když jí bylo osmnáct, naučila se meditaci všímavosti, žila s hippies, cestovala a zjistila, že k tomu, aby byla sama sebou (ať se nachází kdekoliv), nepotřebuje nic víc než dýchat. V roce 2003 získala licenci poradenského psychologa a v současnosti je také odbornou členkou Britské psychologické společnosti. Během své kariéry pracovala v různých, velmi rozmanitých prostředích, mimo jiné v oblasti služeb pro osoby s poruchami příjmu potravy, pro uprchlíky a žadatele o azyl, pro oběti domácího násilí, pro hospitalizované adolescenty, v ženských věznicích a na základních školách. V každém ze svých působišť se setkávala s různými typy lidí, od nejvýznamnějších firemních právníků až po nejopovrhovanější a deprimované vrahy. I všichni tito lidé byli schopni dýchat a najít cestu k sobě (s malou pomocí), což ukazuje, že lidské bytosti se od sebe v určitých ohledech zas tolik neliší. V současnosti Josie pracuje jako klinická psycholožka v psychologické poradně City Psychology Group v londýnském City, kde klientům všech věkových skupin poskytuje psychoterapii založenou na technikách všímavosti. Vede také semináře zaměřené na praktikování všímavosti, které hojně navštěvují účastníci z řad široké veřejnosti. Josie je matkou dvou malých dětí, a tak jí stres rozhodně není cizí. Díky soucitnému a odhodlanému závazku praktikovat všímavost jak v profesním, tak v osobním životě se stále znovu s úžasem přesvědčuje, jak všímavost pomáhá lidem nalézt klid v srdci. Kéž ho najdete i vy.


Kniha autora

Všímavost

Všímavost

Nic nestíháte, jste příliš zaneprázdnění, neustále v jednom kole? Všímavost neboli mindfulness je technika cvičení pro vaši mysl, která vám pomůže všechno dokončovat v klidu a s předstihem, být úspěšnější a sebevědomější. Proměňte svůj hektický a stresující život na klidný a spokojený!

Novinky