Logo

Literatura poznání

9788027110421

Představujeme: Aktivní naděje (Joanna Macyová a Chris Johnstone)

16.9.2020

JOANNA MACYOVÁ a CHRIS JOHNSTONE: AKTIVNÍ NADĚJE

Jak čelit zmatku dnešní doby a nezbláznit se?

Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem? Ekofilosofka Joanna Macyová a psychiatr Chris Johnstone nabízejí cestu, která obnovuje spojení se Zemí i sebou samými.

Kniha Aktivní naděje reflektuje současné globální výzvy v rámci ekofilosofického konceptu, pojmenovává jednotlivé kroky na cestě k sebeposílení i praktická cvičení k objevení vlastního tvořivého vkladu pro svět, v jakém si přejeme žít. Shrnuje zkušenosti z programu, jenž autoři knihy vedou desítky let pod názvem práce obnovující spojení (Work That Reconnects). Provází čtenáře čtyřmi stadii transformačního procesu opírajícího se o mýtickou cestu hrdiny, moderní psychologii, spiritualitu, hlubinnou ekologii a integrální vědu.

Aktivní naděje předpokládá spojitost mezi současnou společenskou, ekonomickou a ekologickou krizí a nárůstem pocitů bezvýchodnosti, deprese a osamělosti. Co se děje se světem, úzce souvisí s kvalitou našeho života a pocitem vnitřního naplnění. Vděčnost a soucit mohou být lékem pro západní společnost, která většinově vyznává konzum a soutěživost bez ohledu na důsledky.

Smutek, který cítíme při pohledu na to, co se děje ve světě a s ním, je přirozený a potřebuje být uznán. Když se naladíme na soucit se sítí života, můžeme se začít vnímat jako součást bohatšího společenství nad rámec běžného pojetí individuality a úzkého kruhu bližních. Vykročení ze zaběhnutého vnímání nás může otevřít inspiracím rezonujícím s evolučním impulsem. Poslední krok transformačního procesu nabízí cvičení, která nám mají pomoci spojit se s osobní vizí pro svět, jaký bychom rádi předali našim dětem, a nalézt svou roli v procesu změny, jež k němu může přispět. Posiluje naše odhodlání příměrem k hrdinským příběhům, v nichž protagonista vždy čelí úkolu, který se zprvu zdá být nad jeho síly, ale postupně získává spojence a opatřuje si nástroje i vytrvalost, jež jej dovede k vítězství.

Aktivní naděje učí čtenáře přijetí života s jeho proměnlivostí, nečekanými změnami, nedokonalostí a nejistotou. Pomáhá nám jasně definovat cíle, nejbližší kroky, na které tady a teď máme zdroje a dosah. Uvědomíme si překážky, s nimiž se můžeme setkat, i v čem a v kom máme podporu. Jaká osobní praxe nás může posílit a pomoci nám udržovat zdraví a energii, kdy je čas na sebereflexi, abychom nevyhořeli. Vybízí nás, abychom pro sebe nově definovali, čím je pro nás osobně úspěch a naplněný život. Vedle množství poznámek a odkazů v závěru knihy autoři přikládají také tipy na deset nejdůležitějších knih k rozšíření témat, na weby i studijní skupiny a aktivity, ke kterým se lze přidat.

Řekli o knize

“Knihy o sociální a ekologické změně často opomíjejí jeden velmi důležitý aspekt: jak proměnit sebe, abychom měli dostatek sil a mohli přispět k této velké změně? Aktivní naděje krásně vyplňuje toto prázdné místo a vede čtenáře na výpravu krajinou vděčnosti, žalu, vzájemného propojení a – nakonec – vlastní proměny.“
— Naomi Kleinová, autorka knih Bez loga (česky vydalo Argo, 2005) a Ne nestačí (česky vydalo Argo, 2019), členka výboru klimatického hnutí 350.org, dlouhodobě se objevuje v žebříčcích nejvlivnějších myslitelů současnosti, držitelka prestižní ceny Sydney Peace Prize

“Pro všechny budoucí generace dvacátého druhého století, Aktivní naděje asi bude nejdůležitější knihou napsanou ve století jednadvacátém.“
— Bill Plotkin, autor knihy Soulcraft síla duše (česky vydala Maitrea, 2011) a Divoká mysl (česky vydala Maitrea, 2016)

“Více než všechny ostatní knihy, co jsem kdy četla, Aktivní naděje nám ukazuje skutečné rozměry krize, a zároveň i cestu, kterou by naše srdce a činy měly následovat v rámci velkého obratu směrem k uzdravení. Prosím přečtěte si tuto knihu a sdílejte ji s ostatními – ať si něco zásadního uvědomíme pro sebe, pro naše děti i pro naši budoucnost.“
— Tara Brach, PhD, autorka knihy Radikální přijetí (česky vydala Fontána, 2017)

Aktivní naděje je úžasný průvodce zdravým rozumem a láskou.“
Joan Halifaxová, autorka knihy Bytí v umírání (česky Maitrea, 2015) a zakladatelka Upaya Zen Center

Citáty z knihy Aktivní naděje

„Existuje jedna stará dánská pohádka o tom, jak se setkali dva králové. „Vidíš tamhletu věž?“ řekl první král tomu druhému, zatímco ukazoval k vysoké, dobře opevněné části svého hradu. „V mém království můžu komukoli z mých poddaných přikázat, aby vylezl nahoru a pak skočil vstříc smrti. Má moc je taková, že mě všichni uposlechnou.“ Druhý král, který byl na návštěvě, se rozhlédl kolem sebe a pak ukázal na malé skromné obydlí. „V mém království,“ řekl „můžu zaklepat na dveře, jako jsou tyto, a v každém městě nebo vesnici budu vítán. Má moc je taková, že můžu kdekoli přenocovat a klidně spát bez obav o své bezpečí.“ První král měl moc nad někým, druhý král měl sdílenou moc. Když jdeme cestou partnerství, utváří se jiná kvalita vztahu a spolu s ní bohatší prožitek komunity.“

„Budoucí generace se budou ohlížet za obdobím, v němž právě žijeme. Podoba budoucnosti, z níž se budou dívat, a příběh, který si budou vyprávět o naší době, budou utvářeny rozhodnutími, jež uděláme za našeho života.“

„Několik generací dětí bylo odnaučováno dennímu snění. Naše gramotnost je omezena na čísla a slova. Neexistuje žádná obrazová gramotnost.“

„Když ve svém srdci zažehneme jiskru aktivismu pro náš svět, onen vnitřní oheň může být mimořádným zdrojem energie.“

„Zde je pět strategií, které pomáhají:

• Rozpoznat nadšení jako cenný obnovitelný zdroj.
• Rozšířit svou definici aktivismu.
• Následovat vnitřní kompas naší hluboké radosti.
• Nově definovat, co to znamená žít dobrý život.
• Uvidět úspěch novýma očima a vychutnat si ho.“

„Čelit zmatku dnešní doby nám pomáhá vědomí, že každý z nás má něco důležitého, co může nabídnout, čím může přispět.“

„V mnoha dobrodružných příbězích přichází chvíle, kdy hlavní hrdinové pochopí skutečnou podstatu kritické situace, jíž čelí, a je to mnohem horší, než si předtím představovali. V sázce není jen jejich vlastní život, ale také komunita, ke které patří, hodnoty, které ctí, a cíle, které jsou mnohem větší než oni sami. S těmi omezenými prostředky a zdroji, jež mají k dispozici, se může zdát, že nemají příliš velkou šanci. Aby vůbec měli nějakou naději, musejí se vypravit do nového území a tam najít spojence, porozumění a nástroje, které jim pomůžou.“

„Pokud člověk neví, do kterého přístavu se plaví, žádný vítr není příznivý.“

„Když mluvíme ústy našeho přírodního světa, sehráváme svou klíčovou roli. Pokud to neuděláme my, kdo jiný to udělá? Jestliže nikdo nemluví za lososy, řeky, divočinu a za všechen ostatní život, jak zastavíme neúnavnou hnací sílu krátkodobého kšeftaření, které proměňuje náš svět v pustinu? V sázce je naše přežití.“

„Každý z nás má svou vnitřní mapu vyznačující oblasti, které pokládáme za nesmírně důležité až posvátné, cíle, o kterých víme, že stojí za to se jim věnovat, a zdroje obnovy a vedení, kterým důvěřujeme.“

Kdo jsou autoři?

JOANNA MACYOVÁ (*1929) představuje respektovaný hlas hnutí za mír, spravedlnost a životní prostředí. Vychází ze vzdělání v systémové teorii a hlubinné ekologii a letité buddhistické praxe. Coby ekofilosofka reflektuje, jak západní člověk osciluje mezi uzavíráním se v individualistickém a konzumním přístupu k životu a prožíváním autentického vztahu s přírodou a lidským společenstvím. Velkou roli hraje v jejím životě aktivismus.

Joanniných workshopů a výcviků se účastnilo mnoho lidí z celého světa. Její skupinová metoda, známá jako práce obnovující spojení, se stále více aplikuje ve školních třídách a lokálních i církevních společenstvích. Pomáhá lidem čelícím společenské a ekologické krizi proměnit zoufalství a apatii v konstruktivní činnost založenou na spolupráci. Přináší nový způsob chápání světa jakožto našeho většího živoucího těla a tím podporuje pokračování života na Zemi.

Čeští čtenáři se zatím s její prací zatím mohli seznámit v drobné sbírce poezie a meditací autorů spojených s hlubinnou ekologií Myslet jako hora (Abies Publishers, 1992). Vedle Aktivní naděje také v dohledné době v češtině vyjde kniha, kterou napsala s Molly Young Brownovou: Návrat do života, Aktualizovaný průvodce Metodou obnovy spojení (Maitrea, 2021).

Jednadevadesátiletá Joanna cestuje, přednáší, pořádá semináře a výcviky. Žije v Berkeley v Kalifornii nedaleko svých dětí a vnoučat.

Její webové stránky jsou joannamacy.net.

 

 

CHRIS JOHNSTONE  je lékař, spisovatel a kouč. Téměř dvacet let pracoval jako odborník na léčbu závislosti v Národní zdravotní službě Spojeného království. Působil jako docent na lékařské fakultě Bristolské univerzity. Školí zdravotnické pracovníky v behaviorální medicíně a vede kurzy zabývající se psychologickými aspekty planetární krize. Chris je znám jako propagátor tréninku resilience pro podporu duševního zdraví. Je autorem knihy Find Your Power: A Toolkit for Resilience and Positive Change (2010).

Po více než dvě desítky let je Chris školitelem metody práce obnovující spojení. V roce 2004 založil bezplatný elektronický zpravodaj nazvaný The Great Turning Times, který dnes čtou tisíce lidí po celém světě. Od samého počátku je aktivní v hnutí Transition a přispěl do kapitoly věnované psychologii změny v manuálu The Transition Handbook od Roba Hopkinse.

Po mnoha letech života v Bristolu nyní Chris žije se svou ženou Kirsty, psy a slepicemi v severním Skotsku, kde se věnují své lesní zahradě. Pokračuje v koučování a ve své školitelské práci a věnuje se psaní a hudbě.

Jeho webové stránky jsou chrisjohnstone.info.

Kdy kniha Aktivní naděje vychází?

Knihu Aktivní naděje chystáme na podzim 2020. Překládá ji Hana Bernardová. Obálka inspirovaná švédským vydáním a ilustrací z vnitřku knihy je od Marty Červákové.

Na 12. 11. chystáme ve spolupráci s Nadací Partnerství její představení a workshop v  Otevřené zahradě v Brně. UPDATE: workshop a představení knihy proběhne online, více informací ZDE: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Co-delame/Projekty/Environmentalni-Cena-Josefa-Vavrouska/Aktuality/Startuje-program-re-Generator.  Odkaz na FB událost zde: https://www.facebook.com/events/359924191924024/

Kde se dá kniha Aktivní naděje prolistovat a koupit?

Knihou si můžete online prolistovat na ISSUU zde: https://issuu.com/alferiaknihy/docs/aktivni_nadeje_ukazka.

Objednat si ji můžete přes link níže:

Aktivní naděje
Mohlo by vás zajímat:
Aktivní naděje
Více informací o knize

 

Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Zářijový Book club: Svět nenásilí
Zářijový Book club: Svět nenásilí

Již dnes se v prostoru Milada na Letné uskuteční první po-prázdninový Zářijový Book Club: Nenásilí jako odvaha. Společně s jogínkou…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Akce
Květnový Book club: Krása jednoduchosti
Květnový Book club: Krása jednoduchosti

Přijďte si s námi číst, povídat, rozjímat a diskutovat nad knihou známého mírového a environmentálního aktivisty, poutníka a publicisty Satiše…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Akce