Logo

Literatura poznání

9788027112746

Představujeme: Co je pro mě dobré. Důležitá rozhodnutí v těhotenství a při porodu (Sara Wickhamová)

13.9.2022

Kniha Co je pro mě dobré: Důležitá rozhodnutí v těhotenství a při porodu od Sary Wickhamové pomáhá už 20 let rodičům s rozhodnutími ohledně předporodní a porodní péče. Do češtiny chystáme její nové, revidované vydání.

Rozhodnutí, která děláme ohledně těhotenství a porodu mohou zcela zásadně ovlivnit naše další životy, prožívání, zdraví, a týká se to celé rodiny. Mnoho z těchto rozhodnutí je ale velmi složitých, matoucích a zahlcujících. Celé je to ztížené i tím, že sice žijeme ve světě přehleceném informacemi, názory a volbami, kdy ale mnoho z těchto informací nebere ohledy na potřeby žen. Kniha Co je pro mě dobré: Důležitá rozhodnutí v těhotenství a při porodu popisuje různé perspektivy a rozebírá možnosti, které jsou ženám v průběhu těhotenství nabízeny. Přináší tipy, nástroje a informace pomáhající učinit s klidem důležitá rozhodnutí a poznat, která z cest je vhodná právě pro vás.

Citáty z knihy Co je pro mě dobré: Důležitá rozhodnutí v těhotenství a při porodu

„Žijeme ve světě, který nás zahlcuje informacemi, možnostmi a názory, z nichž ne všechny se skutečně zajímají o blaho ženy.“

!Při porodu nerodíme pouze dítě. Rodíme samy sebe, své rodiny a dáváme nový význam svému životu. Rození je cesta.“

„Je smutnou skutečností, že se dá vydělat na tom, když ženy přesvědčíme, že jsou vystaveny nějakému riziku a že musejí udělat určité věci, zajít za určitými lidmi nebo zaplatit za určité služby, aby ochránily sebe či své dítě. S takovým přístupem se nesetkáváme pouze v oblasti porodnictví, nýbrž téměř všude.“

„Chtějte získat nejbezpečnější, nejvhodnější formu péče, a situaci, kdy budou naplněny vaše potřeby a která vám umožní bezpečně porodit, navázat vztah se svým miminkem a projít cestou, z níž budete mít vy a vaše rodina co nejlepší pocit. Toto je zkušenost, co vás může ovlivnit na hodně dlouhou dobu.“

„Informované rozhodování neznamená nechat se přesvědčit či přinutit, třeba i laskavě, k rozhodnutí, o němž si někdo jiný myslí, že byste je měly učinit.“

„V průběhu jednoho či dvou století se riziko stalo rozhodujícím rysem naší kultury a s ním související emoce strachu se zneužívá k prodeji téměř všeho – od pojistek a pohřebních plánů po potraviny, mýdlo, a dokonce i zubní pastu.“

„Někteří poskytovatelé péče sice skutečně hluboce uvažují nad tím, co dělají a proč, avšak jiní nikoliv. Učili je, že důležitější je splnit úkol než přemýšlet, proč je to třeba.“

„Pamatujte, že je vaším právem říci ne či požádat, aby se přestalo.“

„Ženy často nemají dostatek síly, aby v těhotenství zpochybňovaly přístup zdravotníků, a proto je dobré mít při setkáních s lékařem s sebou partnera, kamarádku nebo dulu. Domluvte se však předem, jak chcete, aby se chovali a reagovali, když taková situace nastane.“

„Před všemi riziky se chránit nelze – život je riziko a nikdo vám nemůže slíbit, že vše bude v pořádku, ať už se rozhodnete jít jakoukoliv cestou.“

„Pamatujte, že nejste povinny udělat, co nechcete, a pokud vás situace nadmíru stresuje, vždy můžete odejít.“

„Je v pořádku požádat o čas a o informace. A je možné učinit tak zdvořile a ohleduplně, s vědomím, že zdravotníci mohou mít spoustu práce. Je to váš porod a vaše cesta.“

Ukázka:

6. Zamyslete se nad vlastním přesvědčením o životě, narození a informacích

Nyní, když jsme probrali některé širší otázky rozhodování o porodu a rození, přejdu k praktickým doporučením a nástrojům. Lidé obvykle rádi věnují trochu času zamyšlení nad vlastními hodnotami a znalostmi, co se těhotenství, porodu a rodičovství týče. A právě tím se zabývá tato kapitola.

Nemusíme provádět hloubkovou analýzu s pomocí terapeuta (jedině kdybyste to tak chtěli). Stačí se zamyslet nad svými zkušenostmi, znalostmi, přesvědčeními a pocity – i to vám může být inspirací k tomu, co potřebujete či chcete od těhotenství a porodu. Také vám to pomůže odhalit váš základní postoj a možná, které z paradigmat popsaných ve čtvrté kapitole s vámi nejvíce souzní. Pak se můžete plně věnovat hledání takové péče, praktika a prostředí, které pro vás bude dobré.

Následující otázky vám pomohou ujasnit si vlastní náhled a původ vašich hodnot týkajících se porodu. Můžete si je přečíst stejně jako zbytek knihy s tím, že pokud pro vás bude něco důležité, určitě to nepřehlédnete. Druhou možností je pročíst si tuto část pomaleji a pozorněji nebo se k ní později vrátit. Otázky vám mohou posloužit jako forma cvičení, které můžete provádět samy nebo tak, že vám je bude někdo číst nahlas, jako kdybyste vedli rozhovor. Také je můžete probrat spolu s partnerem, společně či každý sám, protože tak získáte lepší ponětí o pocitech a postojích vás obou. Anebo byste tyto otázky třeba ráda probrala úplně s někým jiným.

Také zde platí, že neexistuje špatná nebo správná odpověď. Nikdo se vás nesnaží přimět změnit názor. V této kapitole naleznete více než šedesát otázek a samozřejmě je nemusíte zodpovědět úplně všechny. Přijměte to jako pozvání zamyslet se nad svými stávajícími hodnotami (a třeba také nad tím, co jste se doposud dozvěděly v této knize), abyste se mohly rozhodnout, zda se s nimi skutečně ztotožňujete nebo jste je převzaly od druhých lidí a vám či vaší rodině už nemají co dát.

Jak jste vnímala těhotenství a porod jako dítě? Co vám maminka či jiní příbuzní říkali o porodu či vašem vlastním narození?

Nemusíte si to uvědomovat, avšak představa, kterou jste o porodu získala jako dítě, může nyní ovlivnit vaše vlastní pocity. Jako děti někdy slýcháváme nebo podvědomě přijmeme za vlastní hodnoty druhých lidí. Slouží vám tato převzatá přesvědčení ku prospěchu i dnes?

Viděla jste někdy nějaký porod? Pokud ano, jak na vás působil?

Pamatujte, že vidět jeden či dva porody neznamená, že máte objektivní představu o porodu obecně. Jaké ponaučení jste si odnesla z porodů, kterým jste byla přítomna? Chtěla byste, aby váš porod probíhal stejně? Pokud ne, co byste změnila?

Vzpomínáte si na příběhy o těhotenství a porodu z televize, filmu nebo jiných médií, které vám utkvěly v paměti?

Na kurzech předporodní přípravy párům často říkám, že jediné místo, kde bych jim nedoporučovala porodit dítě, je televizní seriál. Protože v televizním seriálu existuje velká pravděpodobnost, že dítě porodíte úplně někde jinde, než jste zamýšlela, a míra výskytu neočekávaných komplikací je neuvěřitelně vysoká. A pokud se neobjeví zdravotní komplikace, pak nejspíš porodíte v rozbité dodávce na kraji silnicie (a vaší náhodnou porodní bábou bude pošťačka z nedaleké vesnice) nebo předčasně a ve stáji obklopená živými oslíky.

Takový příběh může zajistit velkou sledovanost, protože závěrečná scéna se bude skvěle hodit do vánočního dílu. Bohužel to však není už tak skvělé pro diváky, kteří mohou získat podvědomý dojem, že porod je nebezpečná záležitost a většinou trvá méně než půl hodiny. Zůstává záhadou, že většina dětí narozených na televizních obrazovkách nemá pupeční šňůru, nikdy se nemluví o placentě a narozené miminko je přinejmenším už pár dnů až týdnů staré.

Problém je, že tyto nebezpečné a vysoce dramatické obrázky porodu ve smyšlených a nerealistických příbězích v nás zůstanou a zčásti tvoří naši představu o tom, jaký porod je. Ještě horší jsou v tomto ohledu reality show, které se zaměřují na ženy, jež procházejí nějakou neobvyklou situací.

Máte pocit, že jste svou představu o porodu získala zčásti na základě nerealistický, přehnaně dramatických či záběrů plných nebezpečí v televizi, filmech a na internetu? Pokud ano, mohlo to ovlivnit vaše pocity a způsobit stres nad úměrnou míru?

Co vám vyprávěly kamarádky o svých porodech? Jaké příběhy jste četla nebo někde zaslechla?

Pozitivní příběhy o porodu mohou posílit těhotnou ženu i ty, kteří s ní mají být při porodu. Ve společnosti však bohužel kolují i děsivé či ne tak pěkné příběhy a ty těhotné ženě moc nepomůžou.

Je důležité udržet si nadhled. Lidé, kteří si prošli něčím nepříjemným, někdy mají potřebu si prožitek zpracovat opakovaným vyprávěním svého příběhu. Někteří se vrhnou do kampaní propagujících vyšetření, intervence či prvky, o kterých jsou přesvědčeni (a ne vždy úplně správně), že by jim v jejich tehdejší situaci pomohly. Nejspíš si neuvědomují, že jejich slova a činy mohou jiným lidem způsobit stres a pochyby.

Jsou zde však i lidé, kteří si uvědomili, že převaha negativních příběhů vytváří určitou předpojatost, a snaží se nabídnout jiný pohled. Skvělým příkladem jsou webové stránky http://tellmeagoodbirthstory.com/ (v českém překladu „vyprávějte mi pěkný příběh o porodu“).

Když si vybavíte vyprávění o porodu, která jste si vyslechla, vzpomínáte si na některá obzvláště pozitivní či naopak negativní? Neutrální? Jak na vás tyto příběhy působily a jaký z nich dnes máte pocit?

Jaké jsou vaše nejdůležitější hodnoty a přesvědčení o porodu? Dokážete určit, odkud pocházejí?

Jak se cítíte nyní, po několika prvních otázkách a rozvažování, jak vás mohly ovlivnit názory a pocity druhých lidí? Překvapily vás vaše vlastní pocity a představy o porodu – obecně či nějaký konkrétní moment – a chtěla byste se nad nimi zamyslet? Dokážete rozlišit, co z předchozích zkušeností a prožitků ovlivnilo váš současný názor?

Máte své tělo ráda či nerada? Důvěřujete mu nebo z něj máte strach? Jaký máte ze svého těla pocit?

To, jak samy sebe vnímáme, je formováno informacemi z mnoha zdrojů, včetně rodiny, přátel, společnosti a médií. Máte dobré či špatné pocity ze svého těla a pohlaví? Cítíte se špatně? Jaký pocit máte ze svého menstruačního cyklu? A menopauzy, porodu, stárnutí? Co vzhled vašeho těla? Jaký pocit máte z toho, jak naše kultura hodnotí váš vzhled či velikost? A co věci, které někteří lidé od žen očekávají jako holení či odstraňování chloupků voskem, úprava pubického ochlupení, holení podpaží, používání make-upu, nošení vysokých podpatků apod. jenom proto, aby byly považovány za přijatelné anebo žádoucí?

Překvapily vás některé vaše pocity?

Jsou to vaše vlastní pocity a názory, nebo pocházejí odjinud? Ztotožňujete se s nimi?

(…)

Kdo je autorka?

Dr. Sara Wickham PhD, RM, MA, PGCert, BA(Hons) je porodní asistentka, učitelka, spisovatelka a nezávislá výzkumnice, která svůj čas dělí mezi přednášky, psaní, výuku, online kurzy a živé semináře, poradenství a vytváření pomůcek pro porodní asistentky a průvodkyně narozením.

Sara žila a pracovala ve Velké Británii, USA a na Novém Zélandu, byla redaktorkou tří odborných časopisů a přednášela ve více než dvaceti pěti zemích po celém světě.

Sara má webové stránky na adrese www.sarawickham.com, kde pravidelně jednou za čtrnáct dnů zveřejňuje nové příspěvky a každý měsíc zpravodaj. Naleznete ji i na sociálních médiích na adrese www.facebook.com/saramidwife a @DrSaraWickham.

Kdy kniha Co je pro mě dobré: Důležitá rozhodnutí v těhotenství a při porodu vychází?

České vydání knihy Co je pro mě dobré: Důležitá rozhodnutí v těhotenství a při porodu vyšla v listopadu 2022. Do češtiny ji přeložila Veronika Šilarová, sazba a grafika jsou od Marcely Vorlíčkové., český doslov napsala Karolina F. Tehrani. Knížka vychází v nakladatelství Alferia v rámci Pečující řady.

Kde si knihu Co je pro mě dobré mohu pořídit?

Ve všech dobrých knihkupectvích nebo přes odkaz níže:

Co je pro mě dobré
Mohlo by vás zajímat:
Co je pro mě dobré
Více informací o knize

 

Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Když pozitivní myšlení nefunguje
Šťastné dny

Co se stane, když se úspěšná motivační řečnice, mentorka a autorka knih o osobním rozvoji ocitne v depresi? Přesně o tom…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Půda, duše, společnost: nová svatá trojice
Půda, duše, společnost

„Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda.“ To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Představujeme: Zen a umění zachránit planetu – poslední kniha otce mindfulness
Zen a umění zachránit planetu

Zajímá vás mindfulness? Rádi byste se s ní seznámili víc, ale nevíte, kterého z mnoha mindfulness koučů si vybrat? Začněte s otcem…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek