Logo

Literatura poznání

9788027136490

Představujeme: Zen a umění zachránit planetu – poslední kniha otce mindfulness

20.7.2023

Zajímá vás mindfulness? Rádi byste se s ní seznámili víc, ale nevíte, kterého z mnoha mindfulness koučů si vybrat? Začněte s otcem mindfulness, přímo od jejích zenových základů. Nedávno zesnulý buddhistický mistr Thich Nhat Hanh po sobě zanechal odkaz: Zen a umění zachránit planetu– knihu, která vás naučí čelit – jak krizi, v níž se ocitá naše planeta, tak nejrůznějším krizím osobním.

Základem Thich Nhat Hanhových úvah o záchraně planety je myšlenka, že tato práce nezačíná nikde venku, ale uvnitř nás samotných – ve chvíli, kdy přestaneme utíkat před svými strachy a s plným vědomím nahlédneme situaci, v níž se ocitáme a přijmeme za ni svůj díl odpovědnosti.

Pozorný pohled na náš život nás pak automaticky dovede k vědomí vzájemné propojenosti – k uvědomění si faktu, že já a planeta jsme jedno. Jeden celek. Jeden organismus. Pak začne dávat smysl i potřeba spolupráce, kterou Thich Nhat Hanh zdůrazňuje: „Probudit se musíme společně. Když to uděláme, budeme mít šanci. Do situace, v níž jsme, nás přivedl náš způsob života a plánování budoucnosti. Abychom našli východisko, musíme se teď podívat do hloubky, a to ne jako jedinci, ale společně, jako živočišný druh.“

Thich Nhat Hanh a jeho žáci v Zenu sdílejí i příběhy o svých osobních krizích a o nástrojích, které jim je pomohly překonat. K těm nejoblíbenějším patří jednoznačně ten nejjednodušší – dech. Kniha nabízí řadu praktických tipů a návodů na to, jak s pomocí dechu transformovat bolest a strach v klid a lásku. Zen a umění zachránit planetu se dotýká témat jako jsou ekologie či společenská nespravedlnost, ale tím nejdůležitějším tématem je pro pro tuto knížku vztah, který máme sami k sobě. Protože ten se pak odráží ve všech ostatních našich vztazích. Nikoho tak asi nepřekvapí, že jádro umění zachránit planetu spočívá podle mistra Nhat Hanha, známého rovněž pod přezdívkou „otec mindfulness“ v umění zachránit sebe sama. Cestou k té záchraně je pak samozřejmě prostá a přímá cesta zenu – respektive cesta plného vědomí.

Deset nádechů bez myšlenky

Do řádků Zenu a umění zachránit planetu je mimo jiné vetkáno i předání techniky Deseti nádechů bez myšlenky. Jde o jednu z nejjednodušších a nejúčinnějších mindfulness technik. Čeho můžeme jejím praktikováním dosáhnout?

„Země vám říká, že je zde a že vás miluje. … Klíčovou podmínkou k tomu, abyste volání Země slyšeli a mohli na něj odpovědět, je ticho. Pokud nemáte ticho sami v sobě, její volání, volání života, slyšet nemůžete. Vaše srdce vás volá, ale vy jej neslyšíte. … Plné vědomí nám pomáhá oprostit se od toho, co nás rozptyluje, a navrátit se ke svému dechu. Když věnujeme pozornost jenom svému nádechu a výdechu, přestaneme myslet a během pouhých pár vteřin se probudíme a spatříme, že jsme naživu.

… Přestaneme myslet na minulost, přestaneme se strachovat o budoucnost a všechnu svoji pozornost věnujeme skutečnosti, že dýcháme. Díky svému vědomému dýchání se osvobodíme.“

Tak vysvětluje smysl soustředění na dech přímo Thich Nhat Hanh. Jeho žačka, sestra Pravé Odhodlání pak popisuje, jak si techniku deseti nádechů bez myšlenky sama osvojovala:

„Jednoho dne, chvíli po svém vysvěcení, jsem slyšela někoho mluvit o mocné síle deseti nádechů a výdechů provedených s plným vědomím bez jakéhokoliv myšlení. Ten člověk řekl, že mu tato jednoduchá praxe zcela změnila život.

Trik spočívá v tom, že jakmile se objeví myšlenka, začnete počítat znovu od nuly. ‚To zní celkem jednoduše,‘ usoudila jsem. ‚Dvakrát denně máme meditaci vsedě, hodinu meditaci v chůzi a třikrát jíme v tichosti – to jistě dokážu.‘ Zkusila jsem to a záhy jsem zjistila, že je to mnohem těžší, než se zdá. Trvalo mi déle než dva měsíce, než jsem se naučila desetkrát nadechnout a vydechnout bez jediné myšlenky.“

V doslovu Zenu a umění záchrany planety pak dlouholetá spolupracovnice mistra Thich Nhat Hanha sestra Chan Khongová vzpomíná na velmi těžký okamžik svého života, který jí pomohl překonat právě dech:

„Nikdy nezapomenu na jedno časné ráno ve Vietnamu, kdy jsem nalezla těla svých čtyř přátel, kteří byli zastřeleni na břehu řeky Saigonu. V té chvíli mě zaplavil hněv, strach a zoufalství. Byla jsem však schopná na několik hodin přivést pozornost ke svému dechu, aniž jsem se snažila myslet, obviňovat, křičet nebo někoho proklínat.

Vzývala jsem jméno bódhisattvy Avalókitéšvary a ze všech sil jsem se snažila dotknout se svých semínek lásky, míru a soucitu. Nebylo to jednoduché. Pohlcovalo mě zoufalství, ale protože jsem se navracela k dechu, pomalu ve mně začal vzrůstat hluboký klid a pokoj.“

Příběh sestry Chan Khongové je extrémní – ale možná i právě díky své intenzitě nám může posloužit jako dobrá inspirace pro náš každodenní život. Až se budeme příště snažit vyrovnat se svými negativními emocemi – třeba s hněvem, kiterý v nás probudila hádka s partnerem – možná nám může pomoci vzpomenout si na sestru Khongovou, na dech, na Thich Nhat Hanhovo učení a především na cestu plného vědomí.

Zen a umění zachránit planetu seženete ve všech dobrých knihkupectvích anebo přímo na našem e-shopu.

Setkání s mistrem

O překlad Zenu a umění záchrany planety do češtiny se postarala Thich Nhat Hanhova žačka Helena Brunnerová žijící ve francouzském meditačním centru Plum Village, které založil právě on. Co jí Thich Nhat Hanhovo učení dalo?

Jak byste Thich Nhat Hanha představila někomu, kdo ho vůbec nezná?

Byl to vietnamský buddhistický mnich a mírový aktivista. Z velké části stojí za popularitou mindfulness na Západě. Byl přítelem Martina Luthera Kinga. Za své mírové aktivity během vietnamské války byl donucen strávit 40 let v exilu. Thich Nhat Hanh vychází z tradice vietnamského zen buddhismu. Jeho cílem bylo vést lidi z nejrůznějších kultur a vyznání k větší vnitřní harmonii i harmonii s okolím a obecně ke spokojenějšímu životu.

Můžete zkusit popsat, jak vás Thich Nhat Hanhovo učení změnilo?

Základní praxí Thich Nhat Hanhova učení je život v plném vědomí – jde o to věnovat plnou pozornost všemu, co děláme. S trochou praxe pak člověk může získat větší jasnost jak ohledně toho, co se odehrává kolem, tak toho, co se odehrává uvnitř něj samého. Můžeme se vymotat z opakujících se myšlenek, z odbíhání do minulosti nebo budoucnosti, nenechat se tak snadno strhnout svými emocemi. Cítím, že se mi díky tomu otevírá prostor k tomu, abych byla více v kontaktu se životem.

Navenek se teď můj život může zdát trochu monotónní. V Plum Village mají jednotlivé dny jasně daný rozvrh a jsou si zdánlivě docela podobné, ale díky praxi v nich dovedu najít velkou rozmanitost a krásu. V neposlední řadě mi učení přineslo skvělé přátele, velmi různorodé lidi, které spojuje touha žít hluboce a autenticky, s otevřeností a laskavostí.

Setkala jste se s ním osobně?

Thich Nhat Hanh prodělal v roce 2014 mrtvici a poslední roky svého života strávil ve Vietnamu, kde loni zemřel. Během jeho života jsem se s ním nesetkala, ale když jsem v ruce držela hrst jeho popela, který jsme rozptylovali v sadu, aby on pokračoval svoji fyzickou existenci v podobě stromů, květin a trávy, předal mi mocné zenové učení. To odpoledne jsem pak pracovala na překladu knihy a odstavec, který na mě při otevření souboru čekal, byl o nacházení vnitřního učitele…Text mě provázel na různých místech, ale jsem vděčná, že jeho velkou část jsem mohla překládat přímo v Plum Village, v čase mezi ranními a večerními meditacemi, na schodech pod klášterním zvonem nebo ve švestkovém sadu.

 

Zen a umění zachránit planetu
Mohlo by vás zajímat:
Zen a umění zachránit planetu
Více informací o knize
Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Když pozitivní myšlení nefunguje
Šťastné dny

Co se stane, když se úspěšná motivační řečnice, mentorka a autorka knih o osobním rozvoji ocitne v depresi? Přesně o tom…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Půda, duše, společnost: nová svatá trojice
Půda, duše, společnost

„Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda.“ To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Představujeme: Švédské umění dobrého stárnutí. Rady do života od někoho, kdo (nejspíš) umře dříve než vy (Margareta Magnussonová)
Představujeme: Švédské umění dobrého stárnutí. Rady do života od někoho, kdo (nejspíš) umře dříve než vy (Margareta Magnussonová)

Švédské umění dobrého stárnutí nám ukazuje, jak se připravit na proces stárnutí a pomáhá nám pochopit radosti i strasti, které…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek