Logo

Literatura poznání

9788027132041

Představujeme: Čung-jüan čchi-kung

22.4.2021

Po sedm tisíc let
oblast Čung-jüan ukrývala tajné nauky.
Nejprve zpřístupnila šaolinské kung-fu,
potom tchaj ťi čchüan –
a celý svět jimi byl fascinován.

Nyní světu odhaluje
nejefektivnější systém
pro uzdravování,
léčení a osobní rozvoj –
Čung-jüan čchi-kung.

 

Poznejte čchi-kung a zušlechtěte tělo i mysl!

Kultivace životní energie – čchi – je praxe, která má v Asii mnohatisíceletou tradici. Čchi je slovo pro životní sílu a kung znamená práce. Čung-jüan čchi-kung se jmenuje podle oblasti Čung-jüan, ze které pochází, a zájemce rozvine v mnoha aspektech lidského bytí: tělesná cvičení, duchovní rozvoj, harmonizace, vzdělávání, samoregulaci, ozdravování, léčení, poskytuje i filozofickou koncepci vzniku a vývoje vesmíru a pomáhá k nalezení vlastního místa jednotlivce.

Kniha obsahuje kapitoly z teorie i praxe prvního stupně čchi-kungu včetně náčrtků a obrázků.

Na prvním stupni se aktivuje oblast spodního tan-tchienu, což zlepšuje činnost a fungování ledvin, které patří k prvku voda.-K elementu vody se tradičně přiřazuje černá nebo tmavě modrá barva a tak i obálka knihy má tuto barvu.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Co je Čung-jüan čchi-kung?

Čung-jüan je rovina v centrální části Číny, geografický název oblasti, kde před více než 7 tisíci lety vznikl tento směr čchi-kungu. Kdysi se tak jmenovala velmi velká provincie v centru Číny v oblasti řeky Chuang Che, známé také jako Žlutá řeka – říká se jí tak kvůli žluté barvě jejích vod. Tisíce let se podél jejích břehů rozkládalo starodávné osídlení Číňanů a právě tato oblast se považuje za kolébku čínské národnosti a čínské kultury. Rovina je ohraničena vysokými horami s množstvím jeskyň. Osídlení v horách se datují na více než sedm tisíc let. Na nejméně dostupných místech vyrostly posvátné stavby a následně kláštery a chrámy.

Věří se, že právě tam, v horských oblastech, se zrodil systém Čung-jüan čchi-kung. Traduje se, že tento systém existoval už před sedmi tisíci lety – dlouho před vznikem světových náboženství a dalších směrů čchi-kungu.

Systém Čung-jüan čchi-kung je velmi rozsáhlý a právem patří k celostním systémům. Zahrnuje všechny aspekty lidského bytí – vzdělávání, rozvoj, samoregulaci, ozdravování, léčení, filozofickou koncepci vzniku a vývoje vesmíru i místo člověka jakožto součásti tohoto světa. A právě díky síle své úplnosti a univerzálnosti a také díky propracovaným metodám výuky a tréninku mnohé jeho části ještě stále patří k „tajným znalostem“, nedostupným pro široké vrstvy populace. Ale to, co je již známo, umožňuje rozšířit vědomí a znovu spatřit sebe a své místo ve světě, vytrhnout se za hranice vnímání člověka jakožto obyvatele Země a poznat sám sebe jako vesmírnou bytost v procesu neustálého vzestupu v evolučně se rozvíjejícím světě.

Pasáže z knihy

„V systému Čung-jüan čchi-kung je tento cvik jedním z nejdůležitějších a jeho různé podoby se praktikují na čtyřech stupních. Říká se mu Velký strom.

Odedávna se lidé zamýšlejí nad otázkou, proč lidský život končí v 60, 70, 80 letech. Málokdo se dožije 90 let. A skoro nikdo nepřekročí hranici 100 let.

Mluvili jsme o tom, že čchi-kung může prodloužit délku života. Ale k tomu, abychom žili déle, je nezbytné být zdravý. A co to znamená „žít déle“? Jak dlouho můžeme žít? Když jednoduše řekneme, že bychom měli žít déle, tak to není úplně přesné. Určujícími jsou jiné faktory. Například, nyní je vám padesát let a po cvičení čchi-kungu se cítíte na dvacet. Z tohoto úhlu pohledu můžeme říci, že jste omládli. A pokud je vám dvacet let a vypadáte na padesát, tak v tom případě nelze mluvit o tom, že je vám skutečně dvacet let. Můžeme posuzovat věk člověka nejen podle prožitých let, ale také z pohledu rezerv životní energie. Někdy skutečný věk ani neznáme a mluvíme o množství životní energie.

Dnes vědci z celého světa došli k závěru, že délku života lze určit podle míry pohlavní potence. Právě toto, a nikoli věk a vnější vzhled, vypovídá o tom, zda je člověk starý nebo ne. Do dvanácti let u většiny lidí tyto funkce ještě nejsou, potom se objevují a někde kolem padesáti let začínají pohasínat. Tehdy říkáme, že tento člověk už není mladý. Ale při praktikování čchi-kungu je možné se cítit mladý ještě v osmdesáti letech. V reálném životě se vše děje trochu jinak. U velmi mnoha lidí, kterým je lehce přes třicet, jsou pohlavní funkce oslabené. Při praktikování čchi-kungu se začínají rychle obnovovat, člověku se navyšuje síla a energie, zlepšuje se zdraví…

A jak dosáhnout dlouhověkosti, jak prodloužit život?“

ČCHI-KUNG V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ: JAK CVIČIT PO CELÝ DEN

 1. Když se ráno probudíte, položte si ruce na oblast spodního tan-tchienu a zkoncentrujte v něm čchi. Délka je 3-5 minut.
 2. Otevřete kanály na prstech rukou a nohou.
 3. Pak si zacvičte Velký strom. Pokud máte dost času, tak i s přípravnými cviky, pokud máte jen omezený čas, tak pouze Velký strom. Pokud je času hodně málo, tak můžete před oknem přijmout čchi z okolního prostředí.
 4. Při jídle můžete praktikovat přeměnu jídla.
 5. Cestou do práce, do obchodů, za svými činnostmi, můžete praktikovat čchi-kung při chůzi.
 6. V dopravě můžete praktikovat Malý nebeský kruh, Přeměnu čchi, nebo Velký strom bez zapojení rukou.
 7. Za volantem auta lze cvičit Přeměnu čchi.
 8. V práci, pokud máte sedavé zaměstnání, nejprve zaměřte pozornost na spodní tan-tchien, prociťte v něm horkou kuličku a pak začněte s prací. Periodicky přepínejte pozornost na spodní tan-tchien: „Zdá se, že je, zdá se, že není“. Je také možné provádět Malý nebeský kruh. Pokud musíte stát, můžete cvičit Malý nebeský kruh nebo Velký strom bez zapojení rukou.
 9. Před televizní obrazovkou je dobré praktikovat Přeměnu čchi.
 10. Večer před spaním otevřete kanály na prstech a nohou, 5-10 minut praktikujte Přeměnu čchi. Vsedě, v pohodlné pozici s rovnými zády a zavřenýma očima, se snažte vidět před vnitřním zrakem ve spodním tan-tchienu horkou červenou kuličku.
 11. Lehněte si na záda, a pokud je to nutné, zabývejte se léčebnými cviky. Je možné „spustit“ Malý nebeský kruh nebo položit ruce na spodní tan-tchien a v takovém stavu usnout.

Řekli o knize

„Čchi- kung je jedním z 5 pilířů tradiční čínské medicíny a ze své dlouholeté praxe znám jeho úžasné účinky v prevenci i léčbě onemocnění. Kniha, která se Vám dostává do rukou, představuje čchi-kung po teoretické i praktické stránce, z pohledu diagnostiky a terapie, zasazuje jej do kontextu každodenního života. Stává se tak vynikajícím pomocníkem pro laickou i odbornou veřejnost.“

– MUDr. Dagmar Komárková, vedoucí lékařka kliniky TČM Inspirita

„Cvičení čchi-kungu vypadají zajímavě, ale to není důležité.
K čchi-kungu se vážou barvité příběhy, ale ani to není důležité.
Důležité je to, že čchi-kung funguje.
🙂 “

– MUDr. Karel Nešpor, CSc., psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí a praktikant Čung-jüan čchi-kungu

Kdo jsou autoři?

Sü Ming-tchang 

Velmistr čchi-kungu. Věnuje se tradiční čínské medicíně, Image Medicine a výuce čchi-kungu. Pokračuje v linii Čung-jüanského čchi-kungu, staré tisíce let. Je zakladatel institutů Kundawell v Číně a v USA

Narodil se v provincii Che-nan  v rodině známého chirurga. Vystudoval univerzitu v Si-anu v oboru inženýr programátor, doktorát získal na univerzitě v Pekingu. Absolvoval dvouletou stáž v americkém centru moderní výpočetní techniky, pracoval v laboratoři programování čínské akademie věd a byl vedoucím specialistou v Institutu výzkumu zvláštních schopností člověka.

Od raného dětství se věnoval wu-šu  a poté čchi-kungu. Mnoholetá praxe, obrovská houževnatost a vrozený talent, umožnili mistru Sü Ming-tchangovi v neuvěřitelně krátké době dosáhnout mistrovství v čchi-kungu, a projít výukou u mnoha vynikajících čínských učitelů a odborníků. Souběžně s hlavní specializací studoval tradiční čínskou medicínu.

Vede semináře a demonstruje léčebně-ozdravné metody Čung-jüan čchi-kung a Image Medicine v různých státech světa. Zabývá se výzkumem těžkých a neléčitelných onemocnění a hledáním jejich příčin, účastní se mezinárodních konferencí, včetně Kongresu USA, kde prezentuje výsledky výzkumné činnosti a léčení.

 

Tamara Ivanovna Martynovová

Tamara Ivanovna Martynovová, je vedoucí Kyjevského centra Čung-jüan čchi-kung a spoluzakladatelka Celoukrajinské asociace ČJČ. Působí jako spoluautorka knih, videí a výukových programů tohoto směru.

Vystudovala Kyjevský polytechnický institut, v letech 1969 – 1998 pracovala v Institutu elektrického svařování E. O. Patona Ukrajinské akademie věd. Současně s hlavním zaměstnáním absolvovala v letech 1980 – 1981 výuku na kurzech parapsychologie na Institutu psychologie ukrajinské akademie věd, několik let byla členem představenstva vědecko-technické společnosti specialistů v radiotechnice, elektronice, a komunikace A. Popova a vedla kurzy rozšířeného vědomí.

V roce 1991 se seznámila s Mistrem Sü Ming-tchang a školou Čung-jüan čchi-kung. Následně se stala organizátorkou a překladatelkou přednášek a seminářů na Ukrajině a v Rusku. V roce 1995 založila Kyjevskou asociaci čchi-kungu a do roku 2003 stojí v jejím čele. Sama od roku 1993 vyučuje Čung-jüan čchi-kung v různých státech světa. Od roku 1998 je stálým účastníkem každoročních mezinárodních retreatů v Šao-linu.

Kdy kniha Čung-jüan čchi-kung vychází?

Kniha Čung-jüan čchi-kung vychází 6.9. 2021 v rámci Jógové řady. Přeložil ji Petr Kochlík. Autorkou české obálky je Lenka Blažejová.

Kniha obsahuje kapitoly z teorie i praxe prvního stupně čchi-kungu včetně náčrtků a obrázků.

Kde knihu Čung-jüan čchi-kung  můžu zakoupit?

Ve všech dobrých knikupectvích nebo přes odkaz níže:

Čung-jüan čchi-kung
Mohlo by vás zajímat:
Čung-jüan čchi-kung
Více informací o knize

 

Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Když pozitivní myšlení nefunguje
Šťastné dny

Co se stane, když se úspěšná motivační řečnice, mentorka a autorka knih o osobním rozvoji ocitne v depresi? Přesně o tom…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Půda, duše, společnost: nová svatá trojice
Půda, duše, společnost

„Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda.“ To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Představujeme: Zen a umění zachránit planetu – poslední kniha otce mindfulness
Zen a umění zachránit planetu

Zajímá vás mindfulness? Rádi byste se s ní seznámili víc, ale nevíte, kterého z mnoha mindfulness koučů si vybrat? Začněte s otcem…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek