Logo

Literatura poznání

9788027117420

Představujeme: Polibek kobry

6.1.2021

Představujeme velmi očekávaný titul o ženské spiritualitě: POLIBEK KOBRY: ŽENSKÝ ASPEKT V JÓZE A TANTŘE.

Kniha se věnuje ženskému archetypu a jeho proměnám. Vychází z jógy a tantry, které zapojuje do našeho evropského kontextu a sleduje proměny témat jako tělesnost, menstruace, mateřství, ženská sexualita, kreativita, chaos, cykličnost.

Kniha se věnuje podobám ženského aspektu, ale doporučujeme ji k přečtení i mužům. Pomůže jim pochopit ženský princip ve svém okolí i v sobě.

Jaká témata kniha pokrývá?

Tato inspirativní kniha o ženském archetypu a jeho proměně se dotýká citlivou a inspirativní cestou témat jako:

  • světlo a stín mateřství
  • menstruace jako dar a tabu
  • tělesnost jako zdroj sebepoznání
  • dechová potence
  • erós a ženská sexualita
  • kreativní vyjádření feminity
  • kontakt s primární silou
  • chaos a řád cykličnosti aj.

S jakými inspirativními osobnostmi si můžete přečíst rozhovory?

Kniha Polibek kobry obsahuje jako bonus rozhovory s zajímavými osobnostmi, které se věnují cestě ženy. Čeká na vás:  Emma Balnaves z Austrálie (učitelka tradiční praxe z linie náthské tantry), Rob Preece z Anglie (učitel buddhistické tantry a jungovsky orientovaný terapeut), Terezie Dubinová ((kulturoložka a hebraistka zabývající se ženskou spiritualitou), Toko-pa Turner z Kanady (lektorka, „porodní bába psýché“, autorka knihy Přináležení, zabývající se vztahem k Zemi, zármutkem a transformací) a Alita Zaurak (astroložka).

Jsou už někde z knihy Polibek kobry k přečtění ukázky?

Ano, podívejte se třeba na rozhovor s Toko-pa Turner, který jsme pro zájemce zveřejnili zde: https://www.alferia.cz/rozhovor-s-toko-pa-turner-anima-mundi-duse-jako-spiralni-zahrada/

Nebo na rozhovor s Robem Preecem, který si můžete přečíst zde: https://www.alferia.cz/polibek-kobry-rob-preece/

Obsah knihy Polibek kobry

Obsah
Úvod
Prolog
1 Slunce a měsíc, dynamický klid a respekt ke komplementaritě
2 Šakti jako luna, síla noci, spodní proud ducha, cyklická inteligence
3 Šiva jako slunce, sestupná síla, linearita
4 Vstupní kontext: historické okénko
5 Tantra a jóga, jóga a tantra, tantrická jóga
5.1. O strachu z nekontrolovatelného a moci projekce
5.2. O vejcích a slepicích
5.3. Kosmická hra s neměnným a proměnným – šiva a šakti
5.4. Vámáčára tantra – vlevo hleď
6 Sexualita jako spojení
6.1. Filosofie intimity – erós
6.2. A co si představuješ pod pojmem sex?
6.3. Já jsem ty
6.4. Dechová potence – tanec přílivu s odlivem
6.7. Tyhle tiglé – červená a bílá, dákové a dákiní
6.8. Smysly a intenzita, ve jménu druhé čakry
6.9. Štáva, bháva a experiment v linii smyslu
7 Meditace jako rozšíření reality, nikoliv útěk
7.1. Psychospirituální krize a duchovní bypassing
7.2. Přesně uprostřed – o vertikále a horizontále
8 Oh, Mother!
8.1. Ve světle i stínu mateřství
8.2. Matka Medúsa toužící po objetí, nikoliv po oběti
8.3. Kálí, o síle kostí a krve
8.4. Múládhára – vlhká zem vznikání a pohlcení
9. Menstruace jako dar, nikoliv prokletí
9.1. Hen to pan, menstruační mandala a ženský Ouroboros
9.2. Na vlnách aneb je důležité mít fáze
9.3. Protékáme očima měsíce – od novu k úplňku
10. V labyrintu spirály: o hadí písni a přechodových rituálech
10.1. Kosmický tanec v každé buňce, organická mandala těla a vědomí
10.2. O temné noci, stínu a těch, co dospěly v podsvětí
10.3. Bardo – v meziprostoru
11. Jóga snu a vody snění
11.1. O lodivodech snu a luciditě
11.2. Je toto skutečné?
11.3. Tenzin
11.4. Vox poesis – zrcadlení
11.5. Tvar a jméno – terapie expresí
12. Hadi a draci – o šupinách duše
12.1. Ouroboros jako alfa a omega
12.2. Šéša, Vásuki, Mučilanda, Nágové, Manasa
12.3. Kundaliní – o síle tekutého plamene
12.4. Kundalí bhudžanginí – rozvinutí svinuté
12.5. Jazyk
13. Dašamahávidjá – ženské archetypy osvobozujícího vědomí
13.1. Kult 64 jóginí
14. Ty, jejichž svatost prošla kostmi i krví
14.1. Jaká čest být ženou, pokud to není naopak
14.2. Dákiní se sněžnou čelenkou: Yeshe Tsogyal a Machig Labdrön
15. Návrat domů
Závěr

ROZHOVORY
Rozhovor první: DUCH SI VANE, KAM CHCE (s Terezií Dubinovou)
Rozhovor druhý: ANIMA MUNDI – DUŠE JAKO SPIRÁLNÍ ZAHRADA (s Toko-pa Turner)
Rozhovor třetí: VŠE MÍŘÍ K VZESTUPU ŠAKTI (s Emmou Balnavesovou)
Rozhovor čtvrtý: SETKÁNÍ S TÍM, CO NÁS MUSÍ ZMĚNIT (s Robem Preecem)
Rozhovor pátý: AŽ SE VŠE POSTUPNĚ SPOJÍ V JEDEN CELEK (s Alitou Zaurak)
BIBLIOGRAFIE

Ukázka z knihy Polibek kobry kapitola 8.3: Kálí, o síle kostí a krve

Jedním z archetypů ztělesňujících klíčovou diádu života a smrti je tantrická Kálí, obvykle častovaná šaktickým atributem „má“ (matka). Kálí (černá) svým jménem rovněž odkazuje k podstatě času (kála), který bez výjimky stravuje vše, co se dostane do jeho proudu. Nikoliv s cílem škodolibě ničit, nýbrž neustále obnovovat a přetvářet. I proto je Kálí spojena s Šivou, tančícím svůj kosmický tanec vznikání a zanikání v ohnivém kruhu transformace. Kálí je vyjádřením primordiální černi kosmického lůna, z jehož prázdnoty se formuje vše projevené, aby se jednou, strávené časem, opět vrátilo do své domoviny, odkud celý proces patrně začne znovu. Kálí je přísnou, nevybíravou a konfrontující silou poznání, jejíž podstatou není zlo, které jí přisoudily některé mladší a účelové interpretace. Je ostrostí nablízko, představovanou zahnutým nožem nebo mečem, jehož ostřím míří k pravé podstatě já, které má být zbaveno všech falešných či pomýlených identifikací.
Je to on, sen toho druhu. Pokaždé když se dostaví, poznám jej podle kvality vnímání. Obtížně se to vysvětluje slovy, ale je to jasný vjem, podobný pociťovanému rozdílu mezi tím, když se díváte na film o přírodě, anebo jste přímo v ní.

V jednom ze snů ze snivé série s Kálí vidím svoje nohy, chvějí se a přitom cítím, jak zatínám svaly na klenbě chodidel a  snažím se jimi držet lana jako chameleon.
Jak nahoře, tak dole, napadne mě zase, jako už tolikrát v různých obměnách. Přijde mi to v dané situaci stejně pošetilé jako podnětné s ohledem na to, že rukama bych se lana snad zvládla držet o něco lépe. Jsem provazochodec, kráčející po laně nataženém nad propastí, která vypadá jako otevřená rodidla. Vlastně mě to neudivuje, je to krásné a syrové. Tělo přírody ve své nahotě, z níž se rodíme a do které padáme. Vpředu, na konci lana přede mnou, vidím temný mrak.
Poznáváme se. Nemá tvář, ale ve vlnění mraku lze rozpoznat ženské tělo s několika rukama. Temným chvěním občas pronikne záblesk, nevím, zda to, co se blýská, jsou zuby, nebo meč. Cítím pach krve a vlhkost. Je to tak vitální! Kálí má obrovskou sílu, je jako černá díra, od které se nelze odvrátit. Pokračuji směrem k ní, je přitažlivá a já nemám na vybranou. Čím blíž se dostávám, tím víc cítím strach i touhu projít skrze ni. Kam, to netuším. Ve snu si vzpomínám na ohromující zážitek s Kálí z dýchání. Něco mě zastaví. Skočit do propasti je tímtéž, jako rozběhnout se Kálí do klína. Netroufám si. Uvědomuji si, že se bojím méně, než nakolik pochybuji o tom, zda si to mohu dovolit. Pochybuji o sobě, o své vlastní síle, o odvaze se za ni postavit. Troufla bych si ale zneuznat sílu Kálí? Přemýšlím ve snu o tom, že Kálí je moje projekce. Proč? Uvědomuji si, že začínám couvat, až vyloženě fyzicky ucítím na zádech mezi lopatkami kontakt s ostřím, co míří k mému srdci. Slyším ženský hlas, který téměř vždy v takových snech hovoří anglicky, jak říká: „Hey! No step back!“
(ze snového deníku 2019)

Snivá a meditační setkání s Kálí začala zhruba před dvěma lety, ačkoliv intenzivní rendez-vous probíhala v menší četnosti i dříve, avšak zdaleka ne tak napřímo. Iniciační roli Kálí a její individuační potenciál ctím a cítím po celou dobu jako dobré a přínosné, ačkoliv souvisejí s mnoha nelehkými rovinami, k nimž se v mém životě vztahují.
Aniž bych v zásadě pochybovala o smysluplnosti a hodnotě této vnitřní symbolické projekce odkudsi z hloubek nevědomí, byla jsem více než vděčná, že o ní mohu hovořit s velmi otevřeným a nepředjímajícím jungiánsky orientovaným analytikem.

Už jen proto, že nedlouho před zahájením tohoto divokého cyklu snění zemřel můj tibetský učitel, který mě před lety uvedl do praxe jógy snu a problematiky jidamů.
Člověk, který svou moudrostí, laskavostí a inteligentním humorem dokázal mé pochybovačné já obvykle věrohodně přesvědčit o tom, že podobné zkušenosti je dobré vnímat spíše jako dar nabízející pozitivní podnícení ke konkrétním integračním úkolům nežli jako projev duševní nepříčetnosti a  iracionálního blouznění. Otřepané klišé říkající, že když je student připraven, učitel přichází, a když je skutečně připraven, tak odchází, je mi v tomto směru často smutným povzbuzením.

V pozdějším hinduismu bývá Kálí vnímána zejména skrze svou destruktivitu, pročež se tak trochu zapomíná na její neodmyslitelnou provázanost s aspektem iniciace a zrodu. Ikonografie Kálí typicky zachycuje s rukama plnýma ostrých zbraní, kterými symbolicky utíná a přetíná vše, co brání realizaci, avšak redukovat Kálí na lítého a agresivního démona s povoláním zabíjet by bylo velmi nešťastným uzavřením širšího pole významů, jež symbolicky ztělesňuje.
Zároveň je pravda, že Kálí posloužila některým sektám právě jako symbol pro krvavé, v lepším případě zvířecí oběti.

Podobně jako divoké sexuální orgie, na něž bývá konvenčně redukována levoruká tantra, představují děsivé aspekty Kálí pro neseznámené jedince přirozeně ty nejatraktivnější aspekty, protože působí tajemně, dekadentně a skandálně. Pokud si chce čtenář ponechat obraz Kálí jako mordující bestie z Indiana Jonese, nechť tuto kapitolu raději přeskočí, mohl by být zklamaný. Kálí bývá někdy zobrazovaná v podobě, kdy s roztaženýma nohama a exponovanými genitáliemi dává zrod novému životu. V okamžiku porodu přitom třímá jiné, v symbolické rovině možná totéž, dítě v jedné ze svých paží a druhou se je chystá usmrtit. Věru šokující výjev, na který se není snadné dívat bez pohnutí nebo otřesení, avšak jeho vnitřní zpráva se dotýká nedomyslitelné a  surové pravdy, kterou je, že každá matka, jež do světa porodí své dítě, mu spolu s darem života dává automaticky také dar smrti. V širším slova smyslu, vše, co začíná, jednou skončí, a vše, co končí, předznamenává podle stejné logiky další začátek. Jak bylo popsáno v úvodních kapitolách, v kontextu indické filozofie a jejího pojetí času jsou obě kategorie začátku i konce spojeny ouroboricky. Dá se říct, že celá věc nevyznívá zdaleka tak pesimisticky jako v lineárním pojetí času.

Kálí je nahou pravdou nadčasového kontinua, složeného ze vznikání, z trvání a ukončování. Znovu a znovu.
Její tanec na mrtvém těle božského milence1 v tomto ohledu není zdaleka tak šílený. Jde o metaforu, která upozorňuje na neodmyslitelnou provázanost trvale proměnného a pomíjivého s věčně neměnným.
Obě kategorie mají plný význam jen tehdy, pokud o nich uvažujeme dohromady, jako o posvátném páru.

Řekli o knize:

„Bára Hu je přímá a autentická. Zároveň je vzdělaná a zvídavá. Obě tyto polohy, otevřená žena i starý mudrc, se propisují do její knihy Polibek kobry. Při jejím čtení vás možná překvapí, jak příběhy vzdálené kultury a jazyk vzdálené spirituality mohou být inspirativní pro naše vlastní poznání, a jak nám pomáhá pochopit, že lidská kultura je přes svoji rozmanitost i Jednotou. Součástí této Jednoty je i historická zkušenost znevážení ženství a ženského Božství a jeho léčení a znovuzrození v současné době. Je to jako vlna, která se nedá zastavit – a Bářina hluboká a moudrá kniha je součástí této vlny. Ať nám ukáže, slovy Báry, „jak přerůst zvyk“ – a ať se otevřeme zázraku zcelování a nové vzájemné úcty polarit.“

– Terezie Dubinová
hebraistka, kulturoložka, astroterapeutka, autorka knih Kořeny ženské spirituality a Jak napravovat svět

Kdo je autorka?

Barbora Hu vystudovala indologii a kulturologii na FF UK, studium sebe sama považuje za neukončený proces. Přes půlku svého života se věnuje józe. Je autorkou pěti knih pro dospělé a děti, věnuje se publicistice na téma jógy, sebepoznání a osobního rozvoje. Vede lekce, semináře a kurzy pro veřejnost, stejně jako terapeuticky zaměřené sese. Je matkou syna Tadeáše. Má ráda les a jazz, hory a zen, poezii psanou a žitou, černou kávu a černobílou fotku, zelený čaj a červené víno, malbu a mlhu, mechy a lišejníky, podzim a jaro i většinu věcí mezi tím.

Kdy kniha Polibek kobry vyjde?

Knihu Polibek kobry vychází 31. května 2021. Autorkou ilustrací je Kateřina Žočková, grafický design je od Marcely Vorlíčkové.

Kde se kniha Polibek kobry dá koupit?

Knihu Polibek kobry najdete v knihkupectvích, nebo si ji můžete koupit online přes link níže:

Polibek kobry
Mohlo by vás zajímat:
Polibek kobry
Více informací o knize

Mohu si knihu Polibek kobry někde prolistovat?

Ano, naše knihy se dají prolistovat na Issuu:

Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Když pozitivní myšlení nefunguje
Šťastné dny

Co se stane, když se úspěšná motivační řečnice, mentorka a autorka knih o osobním rozvoji ocitne v depresi? Přesně o tom…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Půda, duše, společnost: nová svatá trojice
Půda, duše, společnost

„Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda.“ To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Představujeme: Zen a umění zachránit planetu – poslední kniha otce mindfulness
Zen a umění zachránit planetu

Zajímá vás mindfulness? Rádi byste se s ní seznámili víc, ale nevíte, kterého z mnoha mindfulness koučů si vybrat? Začněte s otcem…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek