Logo

Literatura poznání

9788027138678

Představujeme: Stvořeni pro tyto časy (Kaira Jewel Lingo)

18.5.2022

obálka_StvořeniV deseti stručných kapitolách knihy Stvořeni pro tyto časy se naučíte účinným způsobům, jak čelit životním výzvám s moudrostí, odolností a lehkostí.

Všichni v životě procházíme obdobími, kdy máme pocit, že nám něco podtrhává půdu pod nohama. To, na co jsme spoléhali jako na stabilní a pevné, se může změnit nebo dokonce zmizet. V této éře globálního rozvratu přibývají hrozby pro naši individuální, sociální a planetární bezpečnost a život se někdy může zdát zahlcující. Nejen, že bolí ztráty a rozchody bolí, ale i pozitivní změny mohou způsobit velký stres.

Život je plný změn: narození, smrt, svatba, rozvod; nový vztah; ztráta práce nebo nástup do nového zaměstnání; začátek nebo konec jedné fáze života. Změna je stresující, i když je hodně vymodlená nebo očekávaná – neznámé může působit děsivě i hrozivě. Mimořádná učitelka všímavosti Kaira Jewel Lingo ve své knize Stvořeni pro tyto časy  poskytuje dostupné rady pro zvládání obtížných přechodových období, přičemž čerpá z buddhistického učení o nestálosti, aby vám pomohla nastolit vyrovnanost a odolnost.

Naučíte se:

  • jak se vrátit sami k sobě i uprostřed té nejvíce nečekané situace
  • jak se postarat o bouřlivé emoce a umět se vrátit do svého středu
  • jak se uvolnit i v neznámých situacích
  • jak kultivovat vyrovnanost a radost za jakýchkoliv okolností
  • jak nalézt svůj jedinečný přínos při reagování na kolektivní proměny naší doby

Ukázka: Uvolnění a neznámo

Během těch patnácti let, které jsem prožila jako mniška, jsem často slýchala, jak se lidé Thaye ptají, co mají dělat tváří v tvář zásadním životním rozhodnutím, například jakou si mají vybrat profesní dráhu, jestli se rozejít či zůstat s partnerem nebo zda vstoupit do kláštera. Thay jim na to říkával: „Nesnažte se najít odpověď tak, že nad tím budete přemýšlet.“ Když nad určitou otázkou pořád dokola přemýšlíme, většinou nedospějeme ke skutečnému řešení, ale spíš se snadno unavíme a upadneme do ještě většího zmatku či úzkosti.

Složitější životní otázky nejde vyřešit na úrovni mysli, ale musíme je svěřit jiné, hlubší rovině vědomí. Thay nám radí, abychom si dotyčné dilema představili jako semínko, zasadili ho do živné půdy své mysli a nechali ho tam. Každodenní praxe bdělé všímavosti je sluncem i vláhou, díky kterým může semínko vypučet a jednoho krásného dne samo od sebe, v ten správný čas, vyraší. Tehdy na svou otázku dostaneme odpověď, o níž nebudeme pochybovat.

Ovšem musíme semínko v hlíně mysli nechat nerušeně ležet a nesnažit se ho neustále vykopávat a obhlížet, jestli už zapustilo kořeny. Tak vyroste jenom stěží! Stejné je to se složitou otázkou. Požádáme hlubší rovinu vědomí, aby se jí ujalo, a přemýšlení i obavy pustíme k vodě. Potom se v každodenním životě zklidňujeme, uvolňujeme a navracíme domů k sobě v přítomném okamžiku, díky čemuž zárodek otázky přirozeně a opravdově uzraje. Tento proces se nedá uspěchat ani vynutit. Potrvá týdny, měsíce, nebo i roky. Ale můžeme si být jisti, že „někde tam dole“ semínko pořád je, hluboké vědomí o něj pečuje a zrnko jednoho dne vyklíčí v jednoznačnou odpověď.

Citáty z knihy Stvořeni pro tyto časy

„Potom, co jsem skoro celý dospělý život strávila jako mniška, jsem čerstvě po čtyřicítce provedla druhý radikální obrat, jelikož jsem se rozhodla mnišský stav opustit a začít znovu od začátku. Takže zatímco řada mých přátel z mládí už založila rodinu a měla za sebou dvacet let v zaměstnání, já se ve středním věku učila věcem, které moji vrstevníci prováděli už jako dvacátníci — platit daně, používat mobil, starat se o domácnost nebo randit přes internet! Byl to obrovský skok ve mnoha rovinách: osobní, sociální, finanční, pracovní, duchovní i kulturní. V určitém smyslu jsem od základů přetvářela celou svou identitu.“

„Thay říkával: „Opravdový praktikant není ten, kdo netrpí, ale ten, kdo si se svým utrpením ví rady.“ Jinak řečeno, měřítkem našich výsledků či úspěchu není to, že nás v životě nepotkávají žádné vlny, ale že na nich dokážeme surfovat!“

„Složitější životní otázky nejde vyřešit na úrovni mysli, ale musíme je svěřit jiné, hlubší rovině vědomí.“

„V určitém smyslu se rozpouští celá naše kultura, celá společnost. Hromadně se zavíjíme do kukly a struktury, na něž jsme si zvykli spoléhat a ztotožňovat se s nimi, a které se rozpadají. Jsme v zámotku a netušíme, jak bude vypadat další stadium. Naučit se v osobním životě odevzdat neznámu je zásadním předpokladem toho, abychom se jako celek naučili projít současným obdobím stále rychlejší změny, narušení a rozpadu.“

„Kromě veškerého utrpení a bolesti je tady i spousta bytostí, které v přítomném okamžiku ostatním pomáhají. Spousta soucitných srdcí, která se otevírají a ulevují druhým od soužení, pečují o ně, předávají jim učení, ukazují jinou cestu. Lidé, kteří projevují odvahu a hájí to, čemu věří, ochraňují oceány, uklízejí řeky a pláže, zastávají se utlačovaných. I v tom nejzapadlejším koutě planety existují tací, kteří mlčky dělají to, do čeho se nikomu jinému nechce: starají se o lidi, místa, zvířata i rostliny, na něž se zapomnělo, a obstarávají všechno, co je potřeba.“

„Rozjímání nad pomíjivostí nás nemá deprimovat ani děsit, ale naopak napomáhat tomu, abychom se cítili živější, v důvěrném spojení se životem. Abychom ještě víc oceňovali, jak je vzácný.“

„Pokud složíme zbraně a uvítáme životní výzvy s otevřenou náručí, přestaneme zbytečně zvedat balvany.“

Řekli o knize Stvořeni pro tyto časy

„Kaira Jewel Lingo patří k nejautentičtějším duchovním učitelům naší generace.“

LÁMA ROD OWENS, autor knihy Love and Rage

„Vynikající průvodce za opravdovou a hlubokou poutí dneškem. Lék, který všichni naléhavě potřebujeme.“

LARRY WARD, PhD.. autor knihy America’s Racial Karma: An Invitation to Heal

 „Období temnoty má moc a potenciál vyvolat hlubokou transformaci. Kaira Jewel Lingo nám moudře a inspirativně radí, jak projít výzvami dnešní doby vyrovnaně, s odvahou i soucitem. Předkládá nám nadčasové učení a postupy, které nám připomenou naši sounáležitost a osvobodí naše srdce.“

TARA BRACH, autorka knihy Radikální přijetí: Přijetí vašeho života srdcem Buddhy

„Tahle kniha mě vážně oslovila! Je nekomplikovaná, ale přitom hluboká, laskavá i moudrá, dá vám praktické tipy a zapíše se do vás. Kaira Jewel Lingo čerpá z let, které strávila jako mniška u Thicha Nhata Hanha, a předkládá nám myšlenky, nástroje i prožitková cvičení, které nás podrží, když se nám život obrátí vzhůru nohama. Opravdový skvost.“

RICK HANSON, PhD., autor knih Buddhův mozek a Stačí jen málo

„Z této knihy sálá naděje a její poselství prozařuje naši dobu, tolik potemnělou stíny ekocidy, rasismu, patriarchátu, klamu a beznaděje. Už jen samotný příběh Kairy Jewel Lingo vlévá člověku novou krev do žil, protože ukazuje, že je na vzestupu nová generace.“

MATTHEW FOX, autor knihy Skrytá spiritualita muže

„Kaira Jewel Lingo patří k nejautentičtějším učitelům dharmy naší generace. Z desítek let, které zasvětila upřímné praxi, se zrodila kniha ukazující to, po čem řada z nás touží — cestu, jež nás provede nejtěžšími životními zkouškami. Stvořeni pro tuto dobu nepředstavuje nic menšího než tolik potřebný lék do zraněných časů.“

LÁMA ROD OWENS, autor knihy Love and Rage: The Path of Liberation through Anger

„Kaira Jewel Lingo je pravá učitelka.“

SATIŠ KUMÁR, zakladatel akademie Schumacher College i časopisu Resurgence & Ecologista, autor knihy Krása jednoduchosti (česky vydala Alferia, 2021)

Obsah

Předmluva
PRVNÍ KAPITOLA: Návrat domů
DRUHÁ KAPITOLA: Uvolnění a důvěra v neznámo
TŘETÍ KAPITOLA: Přijetí toho, co je
ČTVRTÁ KAPITOLA: Přečkání bouře
PÁTÁ KAPITOLA: Péče o silné emoce
ŠESTÁ KAPITOLA: Pomíjivost a patero upomenutí
SEDMÁ KAPITOLA: Klidné setrvávání v osmeru světských větrů
OSMÁ KAPITOLA: Vyrovnanost a pouštění
DEVÁTÁ KAPITOLA: Živení dobra
DESÁTÁ KAPITOLA: Stvořeni pro tuto dobu
Poděkování
O autorce

Kdo je autorka?

KAIRA JEWEL LINGO je jednou z nejautentičtějších duchovních učitelek současnosti. Patnáct let žila v mnišském řádu, pak se ve čtyřiceti letech vrátila do svého rodného New Yorku a učila se od začátku, jak si najít práci, platit daně, používat mobil, starat se o domácnost a hledat partnera. Učí mindfulness, zabývá se rasovou, klimatickou a sociální spravedlností a věnuje se spirituálnímu mentoringu jednotlivců i komunit.

Tato učitelka dharmy, která se celoživotně zajímá o propojení spirituality a meditace se sociální spravedlností, vyrostla v ekumenickém křesťanském společenství, ve kterém rodiny vedly specifický druh mnišského života a staraly se o chudé. Ve věku pětadvaceti let vstoupila do buddhistického kláštera v tradici Plum Village a následujících patnáct let žila jako mniška pod vedením zenového mistra Thicha Nhata Hanha. Obdržela od něj pověření vyučovat a v roce 2007 se stala zenovou učitelkou. Prostřednictvím duchovního centra Spirit Rock Meditation Center je také učitelkou v linii vipassaná.

Dnes svou práci vnímá jako pokračování angažovaného buddhismu Thicha Nhata Hanha a také činnosti svých rodičů, jejichž příběhy i otcova spolupráce s Martinem Lutherem Kingem mladším na desegregaci amerického Jihu ji silně ovlivnily.

Redigovala knihu svého učitele Planting Seeds: Practicing Mindfulness with Children (Sázení semínek: praxe bdělé všímavosti s dětmi). Vyučuje a vede pobyty v ústraní po celém světě, poskytuje duchovní poradenství a ve svém učení propojuje umění, hru, přírodu, rasovou i klimatickou spravedlnost a ztělesněnou praxi bdělé všímavosti. Obzvlášť silně cítí poslání sdílet dharmu s lidmi barevné pleti i potomky původních národů a také aktivisty, vzdělavateli, mladými lidmi, umělci a rodinami.

Více se dozvíte na jejích stránkách www.kairajewel.com.

Kdy kniha Stvořeni pro tyto časy od Kairy Jewel Lingo vychází?

Kniha Stvořeni pro tyto časy  vyšla v překladu Vojtěcha Ettlera v rámci Východní řady v nakladatelství Alferia v září 2022.

Kde si mohu knihu Stvořeni pro tyto časy pořídit?

Ve všech dobrých knihkupectvích nebo přes odkaz níže:

Stvořeni pro tyto časy
Mohlo by vás zajímat:
Stvořeni pro tyto časy
Více informací o knize
Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Když pozitivní myšlení nefunguje
Šťastné dny

Co se stane, když se úspěšná motivační řečnice, mentorka a autorka knih o osobním rozvoji ocitne v depresi? Přesně o tom…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Půda, duše, společnost: nová svatá trojice
Půda, duše, společnost

„Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda.“ To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Představujeme: Zen a umění zachránit planetu – poslední kniha otce mindfulness
Zen a umění zachránit planetu

Zajímá vás mindfulness? Rádi byste se s ní seznámili víc, ale nevíte, kterého z mnoha mindfulness koučů si vybrat? Začněte s otcem…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek