Logo

Literatura poznání

9788027136186

Představujeme: Velká kniha o čakrách (nové vydání)

16.12.2021

V únoru vychází nové vydání oblíbené Velké knihy o čakrách.

Jak čakry ovlivňují naše partnerské a sexuální vztahy? Jak u našich dětí rozvinout zdravé čakry? To vše a mnohé další se dozvíte v knize uznávané spisovatelky Anodea Judith, která se tomuto tématu věnuje již desítky let. Autorka přináší detailní popis jednotlivých čaker a celého systému. Naučíte se s nimi pracovat a posílit každou z nich. V knize najdete vhodná cvičení, meditace a dechová cvičení. Čakry tvoří spojení mezi naší duchovní a fyzickou rovinou a jejich pochopení silně ovlivň uje kvalitu našeho života, náš osobní vývoj a především zdraví. Autorka vás rozhodně nenutí vzdát se běžného života, ale dává vám příležitost pochopit a nepotlačovat určité přírodní vlivy a duchovní rozměr naší existence.

Ukázka z knihy:

MÚLÁDHÁRA – KOŘENOVÁ ČAKRA

Askezí mohutní brahma, z něho se rodí potrava, z potravy pak dech, mysl, pravda, světy a nesmrtelnost skutků.
– Mundakópanišad 1.1.836

Naše cesta páteří vzhůru začíná v základně páteře, sídle první čakry. Právě zde leží základ celého systému, základní kámen, na němž musí spočívat všechny ostatní čakry, a proto má tato čakra klíčový význam. Pojí se s živlem země a všemi bytelnými, pozemskými věcmi, jako je naše tělo, zdraví, materiální a finanční existence a schopnost projevit a zaměřit se na naše potřeby. Je projevem vědomí v jeho mezní podobě – pevné a hmatatelné. Potřebujeme zůstat na živu a být zdraví a přijetí omezení a disciplíny je pro manifestaci tohoto vědomí naprosto klíčové.
Země v tomto systému představuje tvar a pevnost, naše nejzhuštěnější skupenství a „nejnižší“ bod našeho spektra čaker. Lze si jej představit jako hlubokou, energicky rudou barvu, barvu počátku. Tato barva má rovněž nejdelší vlnovou délku a vibruje nejpomaleji z celého viditelného barevného spektra.
Sanskrtské jméno této čakry je múládhára, což znamená „kořen udržující“. Sedací nerv, jenž se rozpíná od sakrálního plexu po celé noze až dolů, je největším periferním nervem našeho těla (je široký zhruba jako palec) a v podstatě funguje jako kořen našeho nervového systému. Chodidla a nohy, které nám umožňují se pohybovat, nám rovněž umožňují vykonávat úkoly nutné k tomu, abychom si na zemi a v našem prostředí obstarali potravu a živobytí. Naše nohy se dotýkají země pod námi a spojují náš nervový systém se zemí, živlem první čakry. Kinesteticky reagujeme rovněž na gravitaci – základní vše prostupující sílu, jež nás neustále táhne dolů. Tato síla nás drží připoutané k naší planetě, je zakořeněná v hmotné existenci.
Toto centrum bývá zobrazováno jako lotos se čtyřmi okvětními plátky, v jejichž středu se nachází čtverec. Vyobrazení lze chápat tak, že představuje čtyři světové strany a pevný základ hmotného světa, jehož symbolickým vyjádřením se v mnoha systémech stal čtverec. Podobně jako se první čakra pojí s Malchut, dolní sférou kabalistického Stromu života, odrážejí tyto čtyři okvětní plátky čtyři živly hmotného království.
Uvnitř tohoto čtverce se nachází malý, dolů zašpičatělý trojúhelník vycházející ze sloupce energie, jež představuje sušumná. Ten představuje sestupnou, k zemi orientovanou sílu této čakry. Uvnitř tohoto trojúhelníku se nalézá had kundaliní ovinutý kolem Šivova lingamu, směřujícímu vzhůru. Tato čakra je útočištěm a místem spočinutí kundaliní. Pod tímto trojúhelníkem je slon se sedmi choboty jménem Airávata, jenž symbolizuje těžkou, hmotnou povahu této čakry a také sedm stezek vedoucích odtud ven, které odpovídají sedmi čakrám. S tímto centrem se rovněž pojí bůh se sloní hlavou Ganéša, Pán překážek, a to pro jeho ukotvenost v zemi, plný žaludek a spokojenost s vlastní tělesností. Dalším bohem vyobrazeným v tomto čtverci je Brahma v podobě dítěte s pěti tvářemi, jenž rozptyluje strach, a ženská Dákiní s kopím, mečem, lebkou a pohárem, jež na této úrovni manifestuje Šakti. Uprostřed čtverce je symbol pro semenný zvuk lam, který v sobě údajně obsahuje esenci této čakry. Tyto obrazy a zvuky jsou symboly, které je možné při meditaci na tuto čakru využít.
V těle se první čakra nachází u základny páteře či přesněji u hráze, v polovině vzdálenosti mezi konečníkem a genitáliemi. Koresponduje s úsekem páteře nazývaným kostrč a rovněž s kostrčním míšním ganglionem a dolními lumbálními obratli, z nichž tato ganglie vyráží.

Tato čakra se váže k pevné hmotě a ve shodě s tím souvisí s pevnými částmi těla, obzvlášť s kostmi, tlustým střevem (kterým procházejí pevné látky) a tělesným svalstvem celkově. V kolenou a chodidlech se nacházejí drobné čakry, které přenášejí vjemy z půdy pod námi do naší páteře a mapují naši motorickou aktivitu. Tyto čakry jsou podřízené první a druhé čakře a představují kanály pro naše celkové tělesné ukotvení.
Čakry jsme popsali jako energetické víry, přičemž na úrovni první čakry je takový vír zdaleka nejhutnější. Jedná se o tamas v samé jeho podstatě: nehybný, netečný.
Bývá velmi obtížné přebrodit řeku, v níž je velmi silný proud. Kdyby se na vás takové proudy valily ze všech stran, rozhodně byste neprošli. Střet těchto sil totiž vytváří pole, jež je natolik hutné, že působí zcela neprostupně, jakoby ztuhle. Právě tento typ hutnosti je pro první čakru charakteristický.
Tato ztuhlost platí pro tělo, které ji nemůže překonat, nikoliv však pro vyšší, nehmotné aktivity naší inteligence. Víme, že atomy jsou z valné části tvořeny prázdným prostorem. Vidíme skrze sklo navzdory tomu, že je pevné, slyšíme zvuky přes zeď a dokážeme využít vlastní inteligence k tomu, abychom vytvořili přístroje, které nám umožní prohlédnout iluzi, že hmota je jednolitá entita.
A přesto je to právě tato pevná hmota, jež nám poskytuje základ naší konsensuální reality. Právě tato hmota představuje něco stálého, je konstantou a bez relativně neměnné stálosti by byl náš život velmi náročný. Jen si představte, že by pokaždé, když přijdete domů, měl váš byt úplně jiný tvar nebo byl někde úplně jinde. Nebo kdyby se vaše děti ze dne na den změnily k nepoznání. Nejspíš bychom si připadali pěkně zmatení!
Na stávající úrovni našeho vývoje je hmota nepopiratelnou skutečností a nutností. Nedokážeme se od ní oddělit, neboť jsme z ní stvořeni. Bez těla umíráme a popírání našeho těla znamená nepřetržité umírání. Podobně nemůžeme popřít ani své spojení se Zemí, na níž žijeme, ani životně důležitou úlohu, kterou sehrává tím, že je oporou pro naši budoucnost. Odmítáme-li věnovat pozornost vlastním kořenům, znamená to, že stavíme na velmi vratkých základech.
Vědomí se v múládháře zabývá v prvé řadě naším fyzickým přežitím. Je totožné s instinktivní reakcí, jež se projeví buď bojem, nebo útěkem. Ignorování této čakry či jejího zemského živlu znamená ohrožovat samotné naše přežití, individuální i kolektivní. Pokud se nám nepodaří tuto čakru vyvážit dříve, než postoupíme k ostatním, nevytvoříme si kořeny, zůstaneme neukotvení a bude nám chybět dostatek stability nutný pro skutečný růst.
Je-li v ohrožení naše přežití, zažíváme strach. Strach je démonem první čakry – narušuje pocit bezpečí a jistoty, který tato čakra v ideálním případě nastoluje. Nepřiměřený strach může být znamením, že základ první čakry je poškozen. Probuzení první čakry můžeme napomoci tím, že se našemu strachu postavíme tváří v tvář.
Mnoha rozličným duchovním filosofiím je společná víra v „polapení“ do našich hmotných těl a hledání osvobození z této svázanosti. Tato víra vede k zavrhování těla a v jejím důsledku vzniká mezi tělem a duší nepřekonatelný rozpor. Zároveň tím však přicházíme o přístup k nesmírné kráse a inteligenci, kterou naše těla v miliardách svých buněk uchovávají.
Fyzický svět je pastí pouze tehdy, pokud jej jako takový vnímáme, avšak rychle se spřátelí s každým, kdo pochopí svou roli v rámci širší struktury. Při výstupu páteří se o těchto úrovních a projevech dozvíme mnohem více. Náležitě rovněž doceníme posvátnost a bezpečí, jež nám hmota a látka poskytuje.

 

Obsah:

Část první OBJEVUJEME SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kapitola 1. A KOLO SE TOČÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
Část druhá CESTA ČAKRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kapitola 2. PRVNÍ ČAKRA: ZEMĚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kapitola 3. DRUHÁ ČAKRA: VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kapitola 4. TŘETÍ ČAKRA: OHEŇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kapitola 5. ČTVRTÁ ČAKRA: LÁSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Kapitola 6. PÁTÁ ČAKRA: ZVUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Kapitola 7. ŠESTÁ ČAKRA: SVĚTLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Kapitola 8. SEDMÁ ČAKRA: MYŠLENKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Část třetí TEĎ TO VŠECHNO POSKLÁDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Kapitola 9. ZPÁTEČNÍ CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Kapitola 10. JAK NA SEBE ČAKRY VZÁJEMNĚ PŮSOBÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kapitola 11. ČAKRY A MEZILIDSKÉ VZTAHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Kapitola 12. EVOLUČNÍ PERSPEKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Kapitola 13. JAK ROZVINOUT ZDRAVÉ ČAKRY U DĚTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

 

Řekli o knize:

„Skvělá kniha! Tvoří dokonalé „kombo“ čakra jógy společně s knihou Jóga podle čaker od stejné autorky.
Díky závěrečným kapitolám získáte i skvělý nadhled na čakry ze společenského nebo vývojového hlediska. A udělat si můžete i krátký zjednodušený test na to, kterou čakru máte silnější a kterou je třeba posílit. Doporučuju!“

– uživatelka Miginho na Databázi knih

„Vynikající. Inspirativní.“

– uživatelka Kryštofka na Databázi knih

Kdo je autorka?

Anodea Judith je uznávanou autoritou přes čakry, jógu a psychosomatiku. Jejím velkým tématem je zapojení východního systému čaker do našeho západního života. Akademické vzdělání získala v oboru klinické psychologie, na různých úrovních studovala bioenergetiku, mytologii, sociologii, systémovou teorii a mystickou spiritualitu. V češtině od ní také vyšlo Tělo Východu, mysl Západu (Maitrea, 2017), Jóga podle čaker (Alferia, 2018). Její nejslavnější kniha Wheels of Life právě vychází v novém vydání jako Velká kniha o čakrách.

 

Také jsme vydali:

V roce 2018 jsme vydali již dotiskovanou Jógu podle čakerKnihu si oblíbili studenti i učitelé jógy, obsahuje barevné fotografie ásan a podrobná vodítka. Zároveň velmi přehledně představuje jednotlivé čakry a jak s nimi pracovat, hlavně, ale nejen přes jógovou praxi. Obě knihy jsou součástí naší Jógové řady.

Kdy nové vydání Velké knihy o čakrách vychází?

Nové vydání Velké knihy o čakrách vychází 21.2. 2022 v rámci Jógové řady.

Kde knihu Velká kniha o čakrách můžu zakoupit?

Ve všech dobrých knihkupectvích nebo přes odkaz níže:

Velká kniha o čakrách (nové vydání)
Mohlo by vás zajímat:
Velká kniha o čakrách (nové vydání)
Více informací o knize
Chcete novinky z Alferie?

No spam guarantee.

Přečtěte si také:

Když pozitivní myšlení nefunguje
Šťastné dny

Co se stane, když se úspěšná motivační řečnice, mentorka a autorka knih o osobním rozvoji ocitne v depresi? Přesně o tom…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Půda, duše, společnost: nová svatá trojice
Půda, duše, společnost

„Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda.“ To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek
Představujeme: Zen a umění zachránit planetu – poslední kniha otce mindfulness
Zen a umění zachránit planetu

Zajímá vás mindfulness? Rádi byste se s ní seznámili víc, ale nevíte, kterého z mnoha mindfulness koučů si vybrat? Začněte s otcem…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Článek